fbpx

Γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας.

 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία autogas.gr. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τα τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά δεδομένα, που περιέχει,
ανήκουν στη autogas.gr
 ή/και σε τρίτους, τους οποίους νομίμως αφορούν.

Ο παρών Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενο αυτού (όπως γραφικά, logos, εικόνες, κείμενο και images) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ανωτέρω νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιέχονται στο παρόν.

 

2. Εμπορικά Σήματα
Το σήμα autogas.gr είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της autogas.gr. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών, που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων νομίμων δικαιούχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση – άμεση ή έμμεση – ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης των συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη νόμιμη έγγραφη συγκατάθεση της autogas.gr ή οποιουδήποτε τρίτου νομίμου κατόχου ή δικαιούχου τους.

 

3. Χρήση Ιστοσελίδας
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή αποθήκευση μέρους ή ολοκλήρου του περιεχομένου, σε οποιανδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της autogas.gr σάς επιτρέπει να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της μέσω του υπολογιστή σας, του κινητού σας τηλεφώνου και του tablet ή να εκτυπώσετε αντίγραφα αποσπασμάτων αυτών των σελίδων, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά.


4. Περιορισμός Ευθύνης
Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η autogas.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των κειμένων ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της autogas.gr 
διατίθεται “ως έχει” και στο μέτρο “που είναι διαθέσιμο”.
Η autogas.gr
 δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται αντίστοιχη ευθύνη, ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα ή ό,τι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. Δεν παρέχεται 
καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των σελίδων του δικτυακού τόπου. Ομοίως δεν παρέχεται καμία εγγύηση αναφορικά με ζητήματα ιδιοκτησίας ή απαραβίαστου των σελίδων ούτε εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας των σελίδων για συγκεκριμένο σκοπό.
Η autogas.gr
 δεν φέρει καμία ευθύνη για ειδικές, θετικές, αποθετικές, τυχαίες, άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή διακοπή λειτουργίας, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της υπηρεσίας, ακόμα και αν η autogas.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και οι πληροφορίες ή τα στοιχεία, που περιέχονται σ’ αυτήν (π.χ. προϊόντα, τιμές προϊόντων κ.λπ.) υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.


5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η autogas.gr δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του site προς οποιονδήποτε τρίτο. Ως τέτοια στοιχεία νοούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address). 
Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία. Κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτους είναι δυνατή μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του επισκέπτη.
Η autogas.gr δύναται να κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του δικτυακού τόπου, αλλά και γενικότερα για να γνωρίσει καλύτερα το προφίλ των επισκεπτών του site. Η autogas.gr δεν πρόκειται να κοινοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος, χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των προσωπικών δεδομένων.  
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (GDRP).  Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν
τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.

GDRP
H autogas.gr και το site autogas.gr προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που οι επισκέπτες υποβάλλουν οικειοθελώς, μέσω των φορμών επικοινωνίας. Τονίζεται ιδιαιτέρως πως κάθε στοιχείο που απαιτείται για την συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας είναι απαραίτητο ως προς την πιο ολοκληρωμένη απόκριση της εταιρίας προς τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και την αποτελεσματικότερη κάλυψη της ανάγκης επικοινωνίας του (Προσφορά, Τεχνική Ερώτηση, κτλ). Τονίζεται επίσης πως τα Προσωπικά Δεδομένα που παραχωρεί οικιοθελώς ο εκάστοτε χρήστης που επικοινωνεί μέσω του autogas.gr, δεν αποθηκεύονται, δεν πωλούνται, δεν εκμισθώνονται προς οποιονδήποτε τρίτο. Τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την απόκριση-απάντηση σε ερωτήματα των επισκεπτών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους. Ο χρήστης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή ή διαγραφή των στοιχείων του όποτε το θελήσει, χωρίς κανένα κόστος για τον ίδιο.

 


6. Χρήση από παιδιά
Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους προτού αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο web site της autogas.gr.


7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.